Smågrupper

Smågrupper

Like viktig som gudstjenesten er menighetens små fellesskap. Her hjelper vi hverandre til å leve ut vår visjon: å leve nær Jesus, nær hverandre i menigheten og tett på samfunnet rundt oss.

De fleste gruppene møtes hver 14. dag. Vi har følgende grupper:

Voksengrupper
Familiegrupper, der hele familier deltar
Push-grupper (for de fra 5.-7 klasse)
FRIK-grupper (for de fra ungdomsskolealder og oppover)
Grupper for unge voksne (18+)

Om du ønsker mer informasjon eller vil være med i en gruppe, ta kontakt med Yngve Kolltveit, tlf 92206953 eller epost: yngve.kolltveit@frikirken.no