Søndagsskolen

Søndagsskolen «Barne, ung og Mini kirka, «

Søndagsskolen vår – barnas gudstjeneste kaller vi «Barne kirka, Ung kirka og Mini kirka». Dette er åpen hver søndag vi har gudstjeneste, altså  i oddetallsuker. Da er barn og voksne sammen de første 30 minuttene før barna går til sin egne «Kirke». Hjertelig velkommen!

Hovedleder for byggeplassen er Geir Andersen tlf 90092042.