Søndagsskolen

Søndagsskolen «Byggeplassen»

Søndagsskolen vår – barnas gudstjeneste kaller vi «Byggeplassen». Byggeplassen er åpen hver søndag vi har gudstjeneste, altså  i oddetallsuker. Da er barn og voksne sammen de første 30 minuttene før barna går til Byggeplassen. Hjertelig velkommen!

Hovedleder for byggeplassen er Geir Andersen tlf 90092042.