Søndagsskolen

Søndagsskolen “Barne, ung og Mini kirka, “

Søndagsskolen vår – barnas gudstjeneste kaller vi “Barne kirka, Ung kirka og Mini kirka”. Dette er åpen hver søndag vi har gudstjeneste, altså  i oddetallsuker. Da er barn og voksne sammen de første 30 minuttene før barna går til sin egne “Kirke”. Hjertelig velkommen!

Hovedleder for byggeplassen er Geir Andersen tlf 90092042.