Gi & tjen

God til å spille harpe…

ta oppvasken, redigere bilder, lage mat, telle penger, lede grupper, besøke oldemor…?

I Hånes frikirke er vi mange som drar lasset sammen, både når det gjelder økonomi og oppgaver. Oppgavene fordeles etter hva vi har lyst til eller er gode på. Det er alltid plass for flere.