Gi penger

Gi penger?

Hånes Frikirke har et budsjett på rundt 2,4 millioner. Det aller meste av dette blir gitt av menighetens medlemmer. Rundt 20% av det vi får i gaver, gir vi videre til misjon. Ønsker du å være med å gi, er kontonr 3000.13.59726.