Vår historie

Vår historie

 

Hånes frikirke har sitt utspring fra Randesund frikirke

1991 – Randesund frikirke setter ned et strategiutvalg for den nye menigheten på Hånes.

1992 – starter med husmøter på Hånes

1993 – 12. september – første gudstjeneste på Hånes. Øivind Augland ansettes i Randesund frikirke som «distriktsarbeider» – altså med fokus på Hånes

1997 – 14. desember – Hånes frikirke etableres som egen menighet. 30 voksne og 27 barn. Pastor: Øivind Augland. Øvrig ledelse Håvard Lauvland og Inge Hopland. Gudstjenester holdes hver 14. dag på Hånes skole

2012 – Hånes frikirke flytter inn i eget kirkebygg i Hånesveien 101. Bygget er et samarbeidsprosjekt mellom Hånes frikirke og Solkollen barnehager, Filadelfia. Hånes frikirke eier 20% av bygget