Hånes frikirke

Hånes Frikirkes historie

Hånes frikirke har sitt utspring fra Randesund Frikirke

1991

Randesund frikirke setter ned et strategiutvalg for den nye menigheten på Hånes.

1992

Starter med husmøter
på Hånes

1993

12. september – første Gudstjeneste på Hånes. Øivind Augland ansettes i Randesund frikirke som «distriktsarbeider» – altså med fokus på Hånes

1997

14. desember – Hånes Frikirke etableres som egen menighet. 30 voksne og 27 barn. Pastor: Øivind Augland. Øvrig ledelse Håvard Lauvland og Inge Hopland. Gudstjenester holdes hver 14. dag på Hånes skole

2012

Hånes frikirke flytter inn i eget kirkebygg i Hånesveien 101. Bygget er et samarbeidsprosjekt mellom Hånes frikirke og Solkollen barnehager, Filadelfia. Hånes frikirke eier 20% av bygget